Εγκλιση τόνου: Πότε βάζουμε δύο τόνους σε μία λέξη; (photo)

Εγκλιση τόνου: Πότε βάζουμε δύο τόνους σε μία λέξη; (photo)

Γνωρίζετε πότε πρέπει να βάλουμε δύο τόνους σε μια λέξη;

Πολλές φορές όταν συνδυάζουμε μια λέξη με μία ή περισσότερες ασθενείς αντωνυμίες (εγκλιτικά) χρησιμοποιούμε έναν επιπλέον τόνο, ο οποίος πρέπει να πέφτει είτε στη λήγουσα της πρώτης λέξης, είτε στην πρώτη από τις δύο αντωνυμίες. Αυτό λέγεται έγκλιση του τόνου...

Πότε συμβαίνει έγκλιση του τόνου;

Δείτε την απάντηση στην γκάλερι: