Μπορείτε να βρείτε τη σωστή λύση; Το κουίζ που μόνο λίγοι μπορούν να λύσουν (photo)

Μπορείτε να βρείτε τη σωστή λύση; Το κουίζ που μόνο λίγοι μπορούν να λύσουν (photo)

Το κουίζ που πολλοί λίγοι μπορούν να λύσουν...

Μία φωτογραφία που περιλαμβάνει ένα μαθηματικό κουίζ έχει κάνει το διαδίκτυο να πάρει φωτιά. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει σωστή λύση, άλλοι πως υπάρχει. Εσείς μπορείτε να το λύσετε και αν ναι ποια είναι η σωστή λύση...

Δείτε τη λύση εδώ