Η απάντηση στο κουίζ!

Η απάντηση στο κουίζ!

Αυτή είναι η απάντηση στο πολυτάραχο κουίζ.

Με λίγα λόγια το κάθε άλογο ισούται με 10 η μπότα=1 και ο μαγνήτης με 2. Άρα πρώτα ο πολλαπλασιασμός που κάνει 10χ2=20 20+1=21