Ο μαθηματικός γρίφος που κανείς δεν μπορεί να λύσει (pic)

Ο μαθηματικός γρίφος που κανείς δεν μπορεί να λύσει (pic)

Εσείς μπορείτε να το λύσετε η μάλλον κανείς στον κόσμο...

Ο γρίφος που κυριολεκτικά θα σπάσει το κεφάλι σας. Κανείς δεν μπορεί να βρει τη λύση αν και είναι μπροστά μας και δεν το ξέρετε. Το μόνο που θα κάνετε είναι να μετακινήσετε ένα ραβδί...

Η λύση

Μεταφέρετε το μεσαίο πράσινο ραβδί από τον αριθμό έξι απέναντι από το άλλο πράσινο ραβδί. Το 6 έγινε Ο. Το βλέπετε;

Άρα 0+4=4