Νομίζετε πως πρόκειται για δέντρο; Για κοιτάξτε πιο προσεκτικά τη φωτογραφία...

Νομίζετε πως πρόκειται για δέντρο; Για κοιτάξτε πιο προσεκτικά τη φωτογραφία...

Είναι γνωστό πως τα φαινόμενα πολλές φορές απατούν!