Μαθητές μαθαίνουν τους κανόνες στα μαθηματικά με χορευτικό και ρίχνουν το διαδίκτυο (vid)

Μαθητές μαθαίνουν τους κανόνες στα μαθηματικά με χορευτικό και ρίχνουν το διαδίκτυο (vid)

Ο δάσκαλος του μήνα!

Ένα πρωτότυπο τρόπο βρήκε αυτός ο δάσκαλος για να μάθει την αριθμητική και άλλους κανόνες στα παιδιά της τάξης. Οι μαθητές κάνοντας ένα χορευτικό και λέγοντας ένα τραγούδι που έφτιαξαν οι ίδιοι ποσπαθούν να λύσουν την άσκηση στα μαθηματικά με επιτυχία.