Γνωρίζετε γιατί έχουμε μικρό λακάκι κάτω από τη μύτη μας;

Γνωρίζετε γιατί έχουμε μικρό λακάκι κάτω από τη μύτη μας;

Και όμως δεν το είχατε σκεφτεί ποτέ το λόγο.

Από πρακτική άποψη το λακκάκι κάτω από τη μύτη μας δεν έχει κάποια χρηστική αξία. Αλλά σχετίζεται με το πώς σχηματίζονται τα πρόσωπά μας μέσα στη μήτρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.

Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως έμβρυα δεν έχουμε πρόσωπο. Η εν λόγω κατάσταση αλλάζει μετά από 2 με 3 μήνες μέσα στη μήτρα. Πρώτα σχηματίζονται τα ρουθούνια και το στόμα. Στη συνέχεια αυτά μετακινούνται προκειμένου να σχηματιστεί η μύτη και τα χείλη μας. Όσο η μύτη και τα χείλη μας τοποθετούνται στα καθορισμένα σημεία του προσώπου μας, σχηματίζεται το «φίλτρο».

Ορισμένες φορές η μύτη και τα χείλη δεν τοποθετούνται σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται το «λαγώχειλο», μια εκ γενετής ανωμαλία που προκαλεί σχιστία, διαχωρισμό του άνω χείλους με επέκταση άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη στην άνω γνάθω και τη μύτη.

Το λακκάκι κάτω από τη μύτη δεν εμφανίζεται μόνο στους ανθρώπους αλλά και σε άλλα θηλαστικά στα οποία η ύπαρξή του δεν έχει εξίσου κάποια χρηστική αξία. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει για θηλαστικά όπως οι γάτες και οι σκύλοι. Σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος του είναι χρηστικός καθώς οξύνει την αίσθηση της όσφρησής τους.

Πηγή: Huffington