Παιδί φτάνει στον τερματισμό και γυρνάει πίσω χωρίς να περάσει τη γραμμή (video)

Παιδί φτάνει στον τερματισμό και γυρνάει πίσω χωρίς να περάσει τη γραμμή (video)