Φίδι ξερνάει άλλο φίδι καθώς δεν μπορούσε να το χωνέψει (video)

Φίδι ξερνάει άλλο φίδι καθώς δεν μπορούσε να το χωνέψει (video)

Από τα πιο σπάνια θεάματα, που έχουμε δει με αυτά τα πλάσματα, θα σας προκαλέσει αποστροφή

Δείτ φίδι να έχει καταπιεί ολόλκηρο ένα όμοιο του και λίγο μετά να το βγάζει, καθώς δεν μπορούσε να το φάει όπως νόμιζε.