Σκύλος βλέπει γάτα και παγώνει επί ώρα μπροστά σε όλους (video)

Σκύλος βλέπει γάτα και παγώνει επί ώρα μπροστά σε όλους (video)

Έμεινε στην ίδια θέση, βλέποντας τη γάτα.

Δείτε τη αντίδραση του, η οποία είναι απλά επική στο πως συμπεριφέρθηκε στη γάτα.