Πως να εκπαιδεύσετε το ψάρι σας να κάνει κόλπα (video)

Πως να εκπαιδεύσετε το ψάρι σας να κάνει κόλπα (video)

Εκπαιδεύει το καινούγιο του ψάρι και τρελαίνει κόσμο με τα κόλπα που κάνει.

Δείτε με τι αφοσίωση το ψάρι υπακούει στις εντολές του και κάνει αυτά που του λέει, με αποτέλεσμα κάτι εξαιρετικό.

Βίντεο