Μωρό διώχνει τη μαμά του από το μέρος για να μην μυρίσει (video)

Μωρό διώχνει τη μαμά του από το μέρος για να μην μυρίσει (video)

Το μωρό είπε στη μαμά του να μην είναι μαζί του στην τουαλέτα.

Τι ευγενικό από την πλευρά του παιδιού

Βίντεο