Ακτοφυλακή έσωσε ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί και κρεμόντουσαν (video)

Ακτοφυλακή έσωσε ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί και κρεμόντουσαν (video)

Η βοήθεια έφτασε για να σώσει τους ανθρώπους που ήταν σε ανάγκη.

Η προσπάθεια έγινε συντονισμένα και σώθηκαν οι άνθρωποι.