Το παρκάρισμα αυτό είναι σε άλλο επίπεδο κυριολεκτικά (video)

Το παρκάρισμα αυτό είναι σε άλλο επίπεδο κυριολεκτικά (video)

Ο οδηγός δεν καταλαβαίνει από τίποτα και έκανε κάτι, που θα σας πέσουν τα μαλλιά μόλις το δείτε.

Όταν έχεις τέτοιο μυαλό όλα μπορείς να τα κάνεις.