Τρίδυμα συνεργάζονται για να αποδράσουν από το δωμάτιο τους μέσα στη νύχτα

Τρίδυμα συνεργάζονται για να αποδράσουν από το δωμάτιο τους μέσα στη νύχτα

Όταν τα παιδιά θέλουν κάτι θα κάνουν οτιδήποτε για να το αποκτήσουν και αυτό φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο.

Πόσα χέρια να έχουν και αυτοί οι γονείς!