Μιλούσαν για τον έρωτα και τους ήρθε το κλαδί στο κεφάλι video)

Μιλούσαν για τον έρωτα και τους ήρθε το κλαδί στο κεφάλι video)

Όταν θες να δείξεις πόσο καλά είσαι με το σύντροφο σου αλλά κάτι πάει στραβά.

Το ζευγάρι σηκώθηκε και δεν πλακώθηκε από το βαρύ κλαδί που πήγε να πέσει

εδώ