Εταιρεία μεταφορών πετάει τα πακέτα με βία κατά την παράδοση

Εταιρεία μεταφορών πετάει τα πακέτα με βία κατά την παράδοση

Το θέαμα κάνει έξαλλους εκείνους όσους επέλεξαν την εταιρεία για να εξυπηρετηθούν και φέρνει στο προσκήνιο πολλές ελλείψεις στο χώρο παρουσιάζοντας τα τρωτά σημεία.

Απαράδεκτο από μία μεγάλη εταιρεία να συμβαίνει αυτό σήμερα