Η γαμήλια φωτογραφία κατέληξε σε μπουγέλο (video)

Η γαμήλια φωτογραφία κατέληξε σε μπουγέλο (video)

Η φωτογραφία βγήκε αλλά όχι όπως το περίμεναν.

Απλά έγραψαν