Η ιδέα της χρονιάς με ένα αγροτικό και μία πέτρα (video)

Η ιδέα της χρονιάς με ένα αγροτικό και μία πέτρα (video)

Δεν υπάρχει αυτό που προσπάθησαν να καταφέρουν.

Τα λόγια είναι λίγο για να πουν τι ακριβώς κάνουν στο αγροτικό με όσους το είδαν να γελάνε όσο τίποτα.