Ποια είναι η πόλη της Ελλάδας που δεν έχει Ίντερνετ!

Ποια είναι η πόλη της Ελλάδας που δεν έχει Ίντερνετ!

Η έκθεση καίει τη διοίκηση η οποία έχει αφήσει την περιοχή με μειωμένη πρόσβαση 

Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει 1 στα 2 νοικοκυριά στην Ξάνθη όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διατηρεί στη βάση της η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τα οποία συλλέχθηκαν κατά την τελευταία απογραφή του πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, το 50,9% των νοικοκυριών της Ξάνθης δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αντίθεση με το 49,1%. Στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχαν συνολικά 21.634 νοικοκυριά από την περιοχή τα οποία χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες για τις ανάγκες της έρευνας, ανάλογα με τη σύνθεση των μελών τους. Η πρώτη αφορά νοικοκυριά που αποτελούνται από μια οικογένεια, εκ των οποίων το 51% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ το 49% δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Στη δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνονται νοικοκυριά με δύο ή περισσότερες οικογένειες εκ των οποίων 31,6% συνδέεται στο διαδίκτυο και το 68,4% δεν έχει τέτοια πρόσβαση. Η τρίτη υποκατηγορία αφορά νοικοκυριά χωρίς οικογένειες εκ των οποίων το 53,8% δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ σε αντίθεση με το 46,2%, όπως αναφέρει το xanthinea.gr.