Νύφες έτρεχαν φορώντας νυφικό, ενώ οι γαμπροί τις κουβαλούσαν

Νύφες έτρεχαν φορώντας νυφικό, ενώ οι γαμπροί τις κουβαλούσαν

Όλα του γάμου δύσκολα.

Οι γαμπροί έζησαν κάτι που δεν το εύχεται κανείς μόλις παντρευτεί.