Οροφή σε εργοστάσιο έπεσε πάνω στους εργαζόμενους

Οροφή σε εργοστάσιο έπεσε πάνω στους εργαζόμενους

Δυστυχώς είχε πολλές συνέπειες το ατύχημα

Πιθανολογείται ότι αυτό προκλήθηκε εξαιτίας των εργασιών που γίνονταν εκείνη την ώρα στην οροφή και του βάρους του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν.

Οι τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν βρίσκονταν πάνω στην οροφή, σύμφωνα με τις αρχές