Μια κίνηση μόνο! Η σπαζοκεφαλιά με τα ποτήρια που θα σας... τρελάνει (photos)

Μια κίνηση μόνο! Η σπαζοκεφαλιά με τα ποτήρια που θα σας... τρελάνει (photos)

Πρέπει να λύσετε τη σπαζοκεφαλιά με τα έξι ποτήρια, κάνοντας μία και μόνο κίνηση... Θα τα καταφέρετε;

Στη φωτογραφία που ακολουθεί θα δείτε τα έξι ποτήρια στη σειρά. Τα τρία πρώτα έχουν νερό, τα υπόλοιπα τρία είναι άδεια.

Πρέπει με μια κίνηση να μετατραπεί η σειρά τους σε ένα γεμάτο - ένα άδειο.

Τι πρέπει να κάνετε; Σας υπενθυμίζουμε ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει με μια μόνο κίνηση...

Την απάντηση, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρνετε, θα τη βρείτε στην γκάλερι...