Σήμερα λέμε Χρόνια Πολλά στον...

Σήμερα λέμε Χρόνια Πολλά στον...

Γιορτή και σήμερα, οπότε δεν ξεχνάμε να πούμε το δικό μας Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες, καθώς πρόκειται για καθαρά ανδρική υπόθεση...

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού.

Ως εκ τούτου, σήμερα γιορτάζει και δεν ξεχνάμε να πούμε Χρόνια Πολλά στον Χαρίτωνα και τον Χαρίτο.