Εορτολόγιο: Σήμερα λέμε Χρόνια Πολλά. Ποιοι γιορτάζουν;

Εορτολόγιο: Σήμερα λέμε Χρόνια Πολλά. Ποιοι γιορτάζουν;

Γιορτή και σήμερα, όχι από τις πλέον γνωστές. Ποιοι γιορτάζουν;

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου, Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

Ως εκ τούτου, λέμε Χρόνια Πολλά γιατί γιορτάζουν στον Λουκιανό και τη Λουκιανή.

Μην τους ξεχάσετε...