Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Μην ξεχάσετε να τους πείτε Χρόνια Πολλά.

Σάββατο 06 Νοεμβρίου... Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού

Ως εκ τούτου γιορτάζουν και δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε...

Οι Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια, Επιστήμη, Λίνος, Λίνα, Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα.

Πείτε τους Χρόνια Πολλά...