Εορτολόγιο 20 Μαΐου

Εορτολόγιο 20 Μαΐου

Σπάνια τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.

Σε ποιους λέμε Χρόνια Πολλά;

Σάββατο 20 Μαΐου... Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας

Γιορτάζουν οι: Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία.