Εορτολόγιο 24 Μαΐου

Εορτολόγιο 24 Μαΐου

Πολύ σπάνια τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 25 Μαΐου.

24 Μαΐου... Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου.

Ως εκ τούτου γιορτάζουν οι: Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία.