Γι' αυτούς τους λόγους προσποιούνται τον οργασμό γυναίκες και άντρες...

Γι' αυτούς τους λόγους προσποιούνται τον οργασμό γυναίκες και άντρες...

Κι άντε, πες, τη γυναίκα, όταν προσποιείται τον οργασμό είναι δύσκολο να την καταλάβεις για αντικειμενικούς λόγους. Τους άντρες όμως, πώς δεν τους αντιλαμβάνονται οι γυναίκες, όταν προσποιούνται ότι ολοκλήρωσαν και δεν;

Απαντήσεις στα ερωτήματα δεν θα βρείτε. Αλλά, μπορείτε να μάθετε τους 6 λόγους, σύμφωνα με τους οποίους οδηγούνται άντρες και γυναίκες στο να προσποιηθούν ότι φτάνουν στον οργασμό.

Ποιοι είναι αυτοί;

1. προσωπική ικανοποίηση
2. ικανοποίηση του/της συντρόφου
3. αδιαφορία για το σεξ
4. χειραγώγηση/επιβολή
5. ανασφάλεια
6. συναισθηματική επικοινωνία

Διαβάστε την ενδιαφέρουσα ανάλυση στο www.onmed.gr.