Γιατί ΔΕΝ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία (video)

Γιατί ΔΕΝ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία (video)

Γιατί...

Δεν τρώω άλλο σανό...