Το ανέκδοτο της ημέρας! (photo)

Το ανέκδοτο της ημέρας! (photo)

Κάθε μέρα και από ένα κκκκκκρύο ανέκδοτο!

Πολύ κκκκκκκρύο...

.