Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας!

Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας!

Κάθε μέρα στη γωνιά του γέλιου!

Είναι το 2 και βλέπει το 9. Λέει:
- Γεια σου 7!
- Μα... το 9 είμαι...
- Αχ συγγνώμη, αφαιρέθηκα!