Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Λέμε Χρόνια Πολλά στους...

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου... Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού

Ως εκ τούτου γιορτάζουν ο Δανιήλ, ο Δανήλος, η Δανιέλα, ο Ανανίας, ο
Αζαρίας, ο Μισαήλ, ο Διονύσιος, η Διονυσία, ο Ίακχος και η Ίακχη.