Προσπάθησε να ανοίξει τη πόρτα χρησιμοποιώντας σκοινί (video)

Προσπάθησε να ανοίξει τη πόρτα χρησιμοποιώντας σκοινί (video)

Η κάμερα έπιασε κάτι, το οποίο έκαψε όσους το είδαν με την ευφερετικότητα  του και την ιδέα να ανοίξει την πόρτα αφού κλειδώθηκε απ΄έξω!

Απίστευτο και όμως έγινε