Μόνο το 8% των ανθρώπων μπορεί να λύσει την εξίσωση! Εσείς μπορείτε; (photos)

Μόνο το 8% των ανθρώπων μπορεί να λύσει την εξίσωση! Εσείς μπορείτε; (photos)

Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά η λύση θα σας εκπλήξει.

Μπορεί μία εξίσωση να σας κάνει να αμφισβητείται για τις γνώσεις σας πάνω στα μαθηματικά. Η απάντηση είναι ναι και έρχεται στην πρώτη φωτογραφία του κειμένου, όπου παρουσιάζεται μία εξίσωση.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε εύκολα, η εξίσωση είναι λανθασμένη, αλλά η λύση θα έρθει αν μετακινηθεί ΕΝΑ και μόνο σπίρτο. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε σωστά ποιο σπίρτο θα μετακινηθεί;

Δείτε...