Φωτογράφιση ή φωτογράφηση; Γνωρίζετε τη διαφορά τους;

Φωτογράφιση ή φωτογράφηση; Γνωρίζετε τη διαφορά τους;

Θα έχετε παρατηρήσει την ύπαρξη φωτογράφισης και... φωτογράφησης! Μην ψάχνετε το λάθος, διότι και οι δύο λέξεις είναι σωστές. 

Ποια είναι όμως η διαφορά τους;

Οταν το ρήμα τελειώνει σε -ώ (φωτογραφώ) τόσε το ουσιαστικό καταλήγει σε ήση, άρα γράφουμε φωτογράφηση.

Οταν το ρήμα, όμως, τελειώνει σε ίζω (φωτογραφίζω), τότε το ουσιαστικό τελειώνει σε -ιση, άρα, φωτογράφιση.

Στις μέρες μας και όσο περνά ο καιρός το ρήμα που τείνει να επικρατήσει είναι το φωτογραφίζω, άρα γράφουμε ευρέως το φωτογράφιση, χωρίς να σημαίνει πως είναι λάθος το φωτογράφηση.