Απίθανα επαγγελματικά ψαρέματα σ' ένα βίντεο...

Ακόμα και για το ιδανικό επαγγελματικό ψάρεμα απαιτείται να έχει η ομάδα μεγάλη δόση και τύχης...

Στο βίντεο θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος περικυκλώνει ένα κοπάδι από τούνες, τις οποίες και ουσιαστικά σαρώνει...