Πήρε ένα CD κι ένα χαρτί... Αυτό που έφτιαξε θα το κάνετε κι εσείς αμέσως (video)

Πήρε ένα λευκό χαρτί, ένα CD και έναν μαρκαδόρο και έφτιαξε το πιο τέλειο χειροποίητο δώρο, που μόλίς δείτε το αποτέλεσμα θα θελήσετε να το φτιάξετε αμέσως...