Αυτά είναι τα δέκα σπανιότερα σωματικά χαρακτηριστικά! (video)

Έχεις κάποιο από αυτά; 

Κάποιοι έχουν κάποια σπάνια χαρακτηριστικά που εμφανίζονται μόνο σε λίγα μόνο άτομα.

Μερικά είναι απλά ωραία ενώ κάποια άλλα μπορεί να τα ζήλευε και ο Superman.