Αυτή την ώρα και μέρα κάνουμε πιο συχνά «έρωτα»!

Αυτή την ώρα και μέρα κάνουμε πιο συχνά «έρωτα»!

Η έρευνα μίλησε και μας κούφανε...

Η έρευνα έγινε από Βρετανική εταιρία και συμμετείχαν 2000 άτομα για να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο για την ώρα που προτιμούν ναζ κάνουν έρωτα.

Αναλυτικά το top 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 δημοφιλέστερες μέρες και ώρες

1. Κυριακή 9 π.μ.

2. Σάββατο 10.30 μ.μ.

3. Σάββατο 11.30 μ.μ.

4. Παρασκευή 10.30 μ.μ.

5. Σάββατο 10.30 π.μ.

5 λιγότερο δημοφιλείς μέρες και ώρες

1. Δευτέρα 4.45 μ.μ.

2. Δευτέρα 3.00 μ.μ.

3. Τρίτη 5.30 μ.μ.

4. Τρίτη 9.00 μ.μ.

5. Πέμπτη 8.00 π.μ.