Διάλεξε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 9 και δες πώς θα βρεις την ηλικία σου!

Διάλεξε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 9 και δες πώς θα βρεις την ηλικία σου!

Απίστευτο; 

Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε εκατοντάδες ιστορίες για να είστε το κέντρο της προσοχής. Μπορείτε να το κάνετε με απλά μαθηματικά κόλπα!

Παρακάτω θα δείτε κάτι ενδιαφέρον: ρωτάτε τις ακόλουθες 6 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα σας δώσουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ηλικία του ατόμου.

Δοκιμάστε το!

  • Διάλεξε έναν αριθμό από το 1 έως το 9.
  • Πολλαπλασίασε τον αριθμό με το 2.
  • Πρόσθεσε 5 στο γινόμενο.
  • Πολλαπλασίασε το άθροισμα με το 50.
  • Αν ο αριθμός που θα προκύψει αντιστοιχεί στην χρονολογία γέννησης σου, πρόσθεσε 1767. Αν όχι, πρόσθεσε 1766.
  • Αφαίρεσε τον χρόνο γέννησής σου από το αποτέλεσμα.

Θα πρέπει να βρεις έναν αριθμό με τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο είναι ο αρχικός αριθμός που σκέφτηκες και τα άλλα δυο δείχνουν την ηλικία σου.