Αγίου Πνεύματος 2019: Πότε πέφτει η αργία και ποιοι δεν εργάζονται;

Αγίου Πνεύματος 2019: Πότε πέφτει η αργία και ποιοι δεν εργάζονται;

Αυτά πρέπει να γνωρίζετε για την αργία του Αγίου Πνεύματος...

Πότε πέφτει;

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η γιορτή του Αγίου Πνεύματος και η αργία που τη συνοδεύει, πέφτει πάντα μια μέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, δηλαδή τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Ακριβώς, 50 μέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Εκείνη τη μέρα, λειτουργούν κανονικά όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, πλην των τραπεζών, αφού για τους τραπεζοϋπαλλήλους η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι νομοθετημένη αργία. Για το Δημόσιο, αντίθετα, είναι επίσημη αργία.

Για ποιους άλλους εργαζόμενους, πλην του Δημοσίου, είναι επίσημη η αργία του Αγίου Πνεύματος. Δεν εργάζονται εκείνη τη μέρα οι εργαζόμενοι:

α) στις καπνοβιομηχανίες,

β) στις κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,

γ) στα ναυτικά πρακτορεία,

δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,

ε) στις εφημερίδες,

στ) στα λατομεία πέτρας και χώματος,

ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,

η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων)

θ) στους ηλεκτροτεχνίτες

ι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,

ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,

ιβ) στους φορτ/τές,

ιγ) στα τυπογραφεία

ιδ) στα βιβλιοπωλεία,

ιε) στους θυρωρούς,

ιστ) στους εργοδηγούς - σχεδιαστές κτλ.