Προσοχή: Αυτά είναι τα δικαιώματα των οδηγών σε αστυνομικό έλεγχο!

Προσοχή: Αυτά είναι τα δικαιώματα των οδηγών σε αστυνομικό έλεγχο!

Διάβασέ τα πριν σε σταματήσουν

Οι περισσότεροι οδηγοί θα έχουν σταματήσει τουλάχιστον για μια φορά σε ένα αστυνομικό έλεγχο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως αυτό είναι το σωστό και πως η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να κάνει ελέγχους και να τιμωρεί τους παραβάτες παραδειγματικά.

Κάποιοι όμως ίσως να έχουν άσχημη εμπειρία είτε λόγω δικής τους ευθύνης, είτε λόγω άσχημης συμπεριφοράς κάπου αστυνομικού. Η πλειοψηφία των αστυνομικών οργάνων έχει άψογη συμπεριφορά, όμως υπάρχουν και ελάχιστοι που κάνουν κατάχρηση εξουσίας.

Στην παρακάτω gallery, δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας των αστυνομικών.