Σημαντική ανάπτυξη για  τη ΔΕΠΑ Εμπορίας το 2021! Συνεχίζει τη στήριξη των καταναλωτών 

Σημαντική ανάπτυξη για  τη ΔΕΠΑ Εμπορίας το 2021! Συνεχίζει τη στήριξη των καταναλωτών 

H ΔΕΠΑ Εμπορίας παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη κατά το 2021, τόσο σε μερίδιο αγοράς όσο και σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας.

Χάρη στην εμπορική της πολιτική και τη σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και του μείγματος των συμβάσεων, η εταιρία αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 41%, από 39% το 2020 σε 55%, το 2021. Παράλληλα, η μεγάλη άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, συνέβαλε στην ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο της πρωτοφανούς αύξησης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Κυβέρνηση ώστε να υψώσει ασπίδα προστασίας για τους καταναλωτές. Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Απρίλιο του 2022 έχει προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε βιομηχανίες και νοσοκομεία, το ύψος των οποίων φτάνει τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εκπτώσεις, μάλιστα, που προσέφερε η ΔΕΠΑ από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021 ήταν οριζόντιες, σε όλους τους καταναλωτές και όχι μόνο στους άμεσους πελάτες της.

Επιπλέον, η εταιρεία προσέφερε στους βιομηχανικούς πελάτες της τη δυνατότητα σταθερών τιμολογίων, με αποτέλεσμα όσες βιομηχανίες την επέλεξαν να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 πολύ χαμηλές τιμές αερίου, γεγονός που υποστήριξε την ανταγωνιστικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα τους.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η μόνη εταιρεία χονδρικής εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα που ανέλαβε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, για να στηρίξει τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε σχετικά:

«Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, προχώρησε σε στοχευμένες κινήσεις ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας συνολικά.

Παράλληλα, όλη την περασμένη χρονιά καταφέραμε να τροφοδοτήσουμε την ελληνική βιομηχανία προσφέροντας σταθερά και ανταγωνιστικά τιμολόγια, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2021 κατά το οποίο οι διεθνείς τιμές του αερίου εκτινάχθηκαν, προχωρήσαμε σε γενναίες και οριζόντιες εκπτώσεις σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Εκπτώσεις που ξεπέρασαν τα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Παρόλο που είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία, δεν ξεχνάμε ότι βασικός μας μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο και εκτός από ενεργειακή ασφάλεια οφείλουμε να προσφέρουμε και χαμηλές τιμές στον Έλληνα καταναλωτή. Επομένως, η έκτακτη εισφορά στα κέρδη της εταιρείας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την ελληνική κυβέρνηση για να συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί.

Αναμένουμε από το Υπουργείο τον συγκεκριμένο μηχανισμό καθώς και την αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία ώστε συντεταγμένα να υπολογιστεί η συνεισφορά της εταιρείας μας στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης για την στήριξη των καταναλωτών.»

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2021 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από τα συνολικά, προ φόρων, κέρδη ύψους 334.956.189 ευρώ, μόνο τα 241.461.144 ευρώ είναι επαναλαμβανόμενα κέρδη από την χονδρεμπορική δραστηριότητα (τα υπόλοιπα αφορούν επιστροφές από τη ΒΟΤΑS και μέρισμα από τη θυγατρική).

Παράλληλα, από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ρήτρες Take or Pay, ύψους 86.881.287 ευρώ που η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στους προμηθευτές της για ποσότητες τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να παραλάβει το 2020 και το 2021, οι φόροι ύψους 86.881.287, καθώς και μερίσματα ύψους 90.613.502 προς τους μετόχους της, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο και τα ΕΛΠΕ. Κατόπιν αυτών, το καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα της εταιρείας είναι αρνητικό (-23.258.623,11 ευρώ). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει συμβάλει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, μέσω εκπτώσεων, μερισμάτων και φόρων συνολικά 317 εκατομμύρια ευρώ στην Εθνική Οικονομία.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προϋπολογίσει στα μέτρα στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών για το 2022 που έχουν ανακοινωθεί, τα έσοδα μέσω φόρων και μερισμάτων που θα καταβάλει η ΔΕΠΑ εμπορίας το επόμενο διάστημα.

Διευκρινιστικές απαντήσεις αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα

- H ΔΕΠΑ Εμπορίας παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη κατά το 2021, τόσο σε
μερίδιο αγοράς όσο και σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας. Συγκεκριμένα η εταιρία
αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 41%, από 39% το 2020 σε 55%, το 2021 χάρη
στην ενεργητική εμπορική της πολιτική και τη σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου
και του μείγματος των συμβάσεων. Παράλληλα η μεγάλη άνοδος των τιμών του
φυσικού αερίου το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 συνέβαλε στην
περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας της.
- Καθ’ όλη αυτή την περίοδο της πρωτοφανούς ανόδου των διεθνών τιμών του
φυσικού αερίου, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Κυβέρνηση ώστε να υψώσει
ασπίδα προστασίας για τους καταναλωτές. Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον
Απρίλιο του 2022 έχει προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις τόσο σε οικιακούς
καταναλωτές όσο και σε βιομηχανίες και νοσοκομεία, το ύψος των οποίων φτάνει
τα 140 εκατομμύρια ευρώ.
- Η εταιρία μας σκοπεύει και θα συνεχίσει και μέσα στο 2022 την πολιτική των
εκπτώσεων προς τους οικιακούς καταναλωτές και τη βιομηχανία σε συνεργασία με
την πολιτεία. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους
που επηρέασαν και επηρεάζουν σημαντικά τον καθορισμό της τελικής κερδοφορίας
της εταιρίας τόσο για το 2021 όσο και για το 2022.
- Ειδικότερα για το 2021, πριν η εταιρεία προχωρήσει σε συγκεκριμένες
εκπτώσεις, ήταν υποχρεωμένη να περιμένει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων
με την Gazprom η οποία διεκδικούσε αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης της
σύμβασης Αερίου. Ήδη από τον Αύγουστο του 2021 η Gazprom κατέθεσε επίσημο
αίτημα ( price revision) στην ΔΕΠΑ Εμπορίας για αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης,
με ισχύ των αλλαγών από τον ίδιο μήνα, το οποίο συνοδευόταν με αλλαγές στο
σύνολο των όρων της σύμβασης μέχρι το 2026. Στο πλαίσιο αυτών των όρων
ξεκίνησαν εμπορικές Διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών οι οποίες
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 27/12/2021. Τυχόν αποτυχία τους θα οδηγούσε σε
διεθνή διαιτησία, όπως προβλέπεται από την σύμβαση, με χρονικό ορίζοντα 2 ή 3
ετών για να ολοκληρωθεί. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν μεταξύ άλλων
ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας απέρριψε και η πλευρά της Gazprom αποδέχτηκε να μην
αναπροσαρμοστεί ο τρόπος τιμολόγησης της σύμβασης για το διάστημα 8/21 έως
12/21. Έτσι, η εταιρία απέτρεψε τον κίνδυνο να επιστρέψει έως 120 εκατομμύρια
ευρώ στον προμηθευτή της. Αν η ΔΕΠΑ Εμπορίας είχε δώσει εκπτώσεις πριν την
οριστικοποίηση της συμφωνίας με την Gazprom υπήρχε ο κίνδυνος να περάσει σε
ζημιές, υπό το βάρος της επιβάρυνσης του ποσού των 120 εκατομμυρίων.
- Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι πριν το τέλος των διαπραγματεύσεων η
ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν μπορούσε να προχωρήσει σε μεγαλύτερες εκπτώσεις για το
2021, πέραν των 55 εκατομμυρίων ευρώ, αφού τα έσοδα της ήταν υπό την αίρεση
των αποτελεσμάτων αυτών των διαπραγματεύσεων.
Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των υψηλών κερδών της
εταιρείας δημιουργήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2021 κατά το οποίο οι τιμές
αναφοράς του αερίου εκτινάχθηκαν και για τα οποία η εικόνα έγινε σαφής μετά
την 27 Δεκεμβρίου 2021 οπότε και επετεύχθη η συμφωνία με την Gazprom.
- Με την οριστικοποίηση του αποτελέσματος η εταιρεία προχώρησε άμεσα, σε
συνεργασία με την Κυβέρνηση, σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των
καταναλωτών, απορροφώντας μεγάλο μέρος των αυξήσεων στις τιμές του φυσικού
αερίου. Συνολικά η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διάστημα Οκτώβριος 21 έως
Απρίλιος του 22, σε συνολικές εκπτώσεις 140 εκατομμυρίων ευρώ.
- Οι εκπτώσεις, μάλιστα, που προσέφερε η ΔΕΠΑ για το διάστημα Οκτώβριος
του 21 έως Δεκέμβριο 21 ήταν οριζόντιες, σε όλους τους καταναλωτές και όχι
μόνο στους άμεσους πελάτες της.
- Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας το 2021 προσέφερε τη δυνατότητα σταθερών
τιμολογίων στους βιομηχανικούς πελάτες της. Όσες βιομηχανίες την επέλεξαν
είχαν καθ’ όλη την διάρκεια του 2021 πολύ χαμηλές τιμές αερίου, γεγονός που
υποστήριξε τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.
- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η μόνη εταιρεία χονδρικής εμπορίας φυσικού αερίου
στην Ελλάδα που ανέλαβε τέτοιες πρωτοβουλίες.
- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, εξαντλώντας κάθε
δυνατότητα, για να στηρίξει τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

- Στο ερώτημα αν η ΔΕΠΑ Εμπορίας με την τιμολογιακή της πολιτική θα
μπορούσε να προσφέρει χαμηλότερες τιμές στους Ηλεκτροπαραγωγούς
ώστε αυτοί στην συνέχεια να δίνουν χαμηλότερες προσφορές στην προ
ημερήσια αγορά Ηλεκτρικού ρεύματος (άρα χαμηλότερο κόστος για τους
οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας) η απάντηση είναι η εξής : η
εταιρεία από την στιγμή που καλύπτει το 55% της αγοράς αερίου της χώρας
δεν έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το σύνολο της αγοράς. Επίσης η δυνατότητα να δώσει χαμηλότερες προσφορές στα ετήσια συμβόλαια ήταν
περιορισμένη και αν εξετάσει κάποιος τις ακραίες τιμές του τελευταίου
τριμήνου του 2021, τόσο του αερίου αλλά και τόσο του Ηλεκτρισμού, είναι
προφανές ότι η όποια επιρροή θα ήταν αμελητέα στην τιμή της ΟΤΣ (Οριακή
Τιμή Συστήματος). Το πιο πιθανόν δε ήταν οι όποιες καλύτερες τιμές θα
προσέφερε η εταιρεία στους Η/Π να μην έφταναν ποτέ στον τελικό
καταναλωτή, λόγω της δομής της αγοράς. Επομένως, η πρόταση της ΔΕΠΑ
Εμπορίας προς το αρμόδιο υπουργείο ήταν οι εκπτώσεις που προσφέρει να
είναι στοχευμένες στους οικιακούς καταναλωτές αερίου ώστε να
καρπωθούν το σύνολό τους, όπως και έγινε.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

- Τα συνολικά κέρδη ύψους 334.956.189 ευρώ (προ φόρων) που θα ανακοινώσει
η ΔΕΠΑ Εμπορίας περιλαμβάνουν ποσό 93.495.045 που αφορά έκτακτα μη
επαναλαμβανόμενα κέρδη τα οποία δεν προέρχονται από την χονδρεμπορική της
δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, αφορούν : 83.236.209 ευρώ από επιστροφές από
την BOTAS για ποσότητες παρελθόντων ετών, μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς
δικαστικής διαμάχης με την τουρκική εταιρεία υπέρ της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αναφορικά
με τον τρόπο τιμολόγησης, καθώς και μέρισμα θυγατρικής ύψους 10.258.836. Έτσι
τα επαναλαμβανόμενα κέρδη καθαρά από την χονδρεμπορική δραστηριότητα είναι
241.461.144, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2021, λόγω της αύξησης του
μεριδίου της εταιρίας κατά 41% όσο και της αύξησης των τιμών φυσικού αερίου.
- Ωστόσο, από τα κέρδη αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ρήτρες Take or Pay
(ToP) ύψους 87.224.978,72 ευρώ που η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει
στους προμηθευτές της ή έχει ήδη καταβάλλει για ποσότητες συμβολαίων που δεν
κατέστη δυνατόν να τις λάβει μέσα στην χρήση 2021.
- Επίσης από το ποσό αυτό και σε επίπεδο ρευστότητας θα πρέπει να
αφαιρεθούν, 86.881.287 ευρώ που είναι οι φόροι, καθώς και 90.613.502 ευρώ τα
οποία θα καταβληθούν ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο (μέσω ΤΑΙΠΕΔ) και στα
ΕΛΠΕ, δηλαδή στους μετόχους της ΔΕΠΑ Εμπορίας.
- Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη
προϋπολογίσει στα μέτρα στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών για το 2022 που
έχουν ανακοινωθεί, τα έσοδα μέσω φόρων και μερισμάτων που θα καταβάλει η
ΔΕΠΑ εμπορίας το επόμενο διάστημα.
➔ Κατόπιν όλων αυτών των πληρωμών το καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα της
εταιρείας είναι αρνητικό (-23.258.623,11 ευρώ).

Συμπερασματικά

Η εταιρία πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα το 2021 χάρη στην ενεργητική
εμπορική της πολιτική η οποία οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου της κατά 41%
στην χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου αλλά και της αύξησης τιμών αυτού.
Η εταιρία, με τα έως τώρα δεδομένα, θα συνεχίσει τη στήριξη των καταναλωτών
και της βιομηχανίας. Το ακριβές ύψος αυτής της στήριξης θα προκύψει μετά την
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, τον καθορισμό των φόρων, των μερισμάτων
και των συμβολαιοποιημένων υποχρεώσεων της εταιρίας (take or pay).
Στο ίδιο πλαίσιο άλλωστε και σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση, η ΔΕΠΑ
Εμπορίας έχει, από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα, συμβάλει στην Εθνική
Οικονομία και στην ενίσχυση των νοικοκυριών και της βιομηχανίας με το ποσό
των 317 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εκπτώσεων, μερισμάτων και φόρων.