ΟΠΑΠ: Άλμα 111,9% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου

ΟΠΑΠ: Άλμα 111,9% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου

Κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 111,9% στα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 167,3 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο ενώ αντίστοιχα για το β’ τρίμηνο έφτασαν τα 79 εκατ. ευρώ έναντι 70,3 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2021, εμφανίζοντας αύξηση κατά 12,4%. Για το ίδιο διάστημα το EBITDA αυξήθηκε κατά 63,9%,

Ως προς τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του α’ εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 899,3 εκατ. ευρώ έναντι 570,1 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι, αυξημένα κατά 57,7%. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αύξηση των αποτελεσμάτων ήταν απόρροια της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική.

Αντίστοιχα, τα GGR στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 442,1εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή απόδοση των retail δραστηριοτήτων μας (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο 2021 λόγω των lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online.
Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 64,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 370,2 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2021: 225,1 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε 181,2εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2021: 161,7 εκατ. ευρώ) αυξημένο κατά 12,0%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2022 ήταν υψηλότερα κατά 63,9% στα 335,7 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο ’21: 204,8 εκατ. ευρώ) ή αυξημένα κατά 80,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα επίσης και από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 166,9εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο ’21: 143,5εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 16,3% ή αυξημένα κατά 19,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων και των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΟΠΑΠ σχεδιάζει να διανείμει προμέρισμα χρήσης 2022 ύψους 0,30 ευρώ, το οποίο είναι τριπλάσιο σε σχέση με το προμέρισμα 2021 υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, με δικαίωμα επανεπένδυσης σε μετοχές.

Οι δηλώσεις του CEO του ΟΠΑΠ Jan Karas

«Αναμφίβολα, η άρση των υπολειπόμενων περιορισμών που σχετίζονταν με τον κορωνοϊό έδωσε τον τόνο στις retail δραστηριότητες, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη, λόγω των αυξανόμενων μακροοικονομικών προκλήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του ο CEO του ΟΠΑΠ Jan Karas.

«Ο ΟΠΑΠ πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, χάριν στην πλήρη επαναλειτουργία του retail δικτύου και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου μας. Το ανανεωμένο Tzoker.gr, η νέα εφαρμογή OPAP Store app, η ενίσχυση του Powerspin με συνδυαστικές επιλογές και το ανανεωμένο Λαϊκό Λαχείο, σε συνδυασμό με ελκυστικές προωθητικές ενέργειες για τους πελάτες μας, ενισχύουν την εμπειρία διασκέδασης των παικτών, τόσο στο online όσο και στο retail κανάλι. Επιπλέον, η επιτυχής αξιοποίηση δεδομένων πελατών που συλλέγονται μέσω του προγράμματος loyalty συμβάλλει στην αυξημένη παικτική δραστηριότητα.

Ο ΟΠΑΠ παραμένει κατάλληλα τοποθετημένος για την επίτευξη ανθεκτικών μεγεθών εσόδων και κερδοφορίας, καθώς και για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων του, με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο για όλους τους εταίρους του».