Μπλε Εκκινητής: Το σπάνιο... απόκοσμο καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε σάλο (vid)

Μπλε Εκκινητής: Το σπάνιο... απόκοσμο καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε σάλο (vid)

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοιχτά της Κυανής Ακτής και προκάλεσε σάλο στα δίκτυα.

Ωστόσο, το φαινόμενο που καταγράφηκε δεν είναι μπλε πίδακας, όπως υποδεικνύεται, αλλά μπλε εκκινητής. Όρος που συμφωνήθηκε μεταξύ του WMO και των εμπειρογνωμόνων, παρατηρητών στον τομέα του T.L.E (παροδικό φωτεινό φαινόμενο).

Μεταξύ της κλασικής εκφόρτισης υψομέτρου και του μπλε πίδακα υπάρχει ένα στάδιο που συνδέεται με πολύ χαμηλή ισχύ εκφόρτισης, ο μπλε εκκινητής που παρουσιάζει τις διακλαδώσεις της ζώνης ροής (ζώνη ροής) αλλά όχι το κώμα (σύννεφο χαρακτηριστικού πλάσματος που σχηματίζει το μπλε σύννεφο του μπλε πίδακα).

Επιπλέον, σε ένα μπλε πίδακα, το κώμα καλύπτει το όριο μεταξύ του τσοκ και της ζώνης ροής. Ένα πολύ προοδευτικό σχήμα είναι τότε ορατό μεταξύ αυτών των δύο ζωνών, ακόμη και στα μικρότερα παραδείγματα μπλε πίδακα συγκρίσιμου μεγέθους.

Πηγή: Weather News Greece Facebook

Δείτε τις φωτογραφίες: