Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Υποχρεωτική η επίδειξη από εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Υποχρεωτική η επίδειξη από εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Πιστοποιητικό Εμβολιασμού: Υποχρεωτική θα είναι στο εξής η επίδειξη του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εργαζομένους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19 της ΕΕ υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής ομάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις αυτές, ο εργοδότης θα πρέπει να τις ελέγξει μέσα από την ειδική πλατφόρμα.

Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για τρεις μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων:

-Οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων

-Οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό)

-Όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας

H καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη δόση του εμβολιασμού όσων εκ των εργαζομένων στις δύο πρώτες κατηγορίες δεν έχουν εμβολιαστεί είναι η 16η Αυγούστου ενώ για την τρίτη κατηγορία είναι η 1η Σεπτεμβρίου.

Ως προς την αναστολή εργασίας που θα επιβάλλεται σε όσους δεν ξεκινήσουν τον εμβολιασμό τους αναφέρεται ότι «κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση».

Το μέτρο αφορά και «σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο».

Σε εργοδότη που βρεθεί να απασχολεί εργαζόμενο που θα έπρεπε κανονικά να είναι σε αναστολή «επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ».

Στην τροπολογία αναφέρεται, τέλος, ότι όσοι αντικαθιστούν εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή θα υπογράφουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών.

Οι σχετικές προκηρύξεις για τις συμβάσεις θα αναρτηθούν στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εμβολιασμού του προσωπικού. Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων, ενώ, ειδικά για το Δημόσιο, δεν προβλέπεται παραπομπή στο πειθαρχικό.