Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις έως 150 ευρώ και αναδρομικά έως 4.100 ευρώ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις έως 150 ευρώ και αναδρομικά έως 4.100 ευρώ
Pixabay

Αυξήσεις ως 150 ευρώ για τους παλαιούς αποστράτους με 35 και άνω έτη υπηρεσίας, αλλά και σημαντική μείωση της προσωπικής διαφοράς για όσους πάρουν μικρότερη αύξηση, κρύβουν τα ντοκουμέντα του επανυπολογισμού για τις συντάξεις των αποστράτων.

Οι αυξήσεις πληρώθηκαν ήδη από τον περασμένο Ιούνιο στους νεότερους που αποστρατεύτηκαν από 1ης/7/2016 και μετά με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) με ποσά που άγγιξαν και τα 193 ευρώ το μήνα, καθώς οι συντάξεις τους επανυπολογίστηκαν με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020) από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω.

Αυτό το μήνα και τον Σεπτέμβριο παίρνουν σειρά οι παλαιοί απόστρατοι που είχαν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς θα πάρουν τις αυξήσεις του επανυπολογισμού των συντάξεών τους με ποσά ως και 150 ευρώ.

Προσοχή: Οι αυξήσεις για να περάσουν στην τσέπη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της προσωπικής διαφοράς που έχουν στις συντάξεις τους οι απόστρατοι. Ενα μέρος δηλαδή της αύξησης θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, και το επιπλέον ποσό θα είναι η καθαρή αύξηση που θα περάσει στην τσέπη. Οι αυξήσεις των παλαιών έχουν αναδρομικότητα από 1ης/10/2019 που ισχύει ο νόμος 4670. Ομως τα αναδρομικά της αύξησης θα αφορούν στο 1/5 αυτής, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι οι παλαιοί -πριν από τον Μάιο του 2016- συνταξιούχοι που έχουν αυξήσεις με τον επανυπολογισμό θα τις πάρουν σε 5 ετήσιες δόσεις, και τα αναδρομικά από 1ης/10/2019 θα αφορούν μόνον την πρώτη δόση. Για παράδειγμα, παλαιός απόστρατος που κερδίζει αύξηση 100 ευρώ πάνω από την προσωπική διαφορά, θα την πάρει σε 5 δόσεις των 20 ευρώ κάθε χρόνο από το 2020 ως και το 2024. Επειδή ο νόμος και ο επανυπολογισμός άργησαν να εφαρμοστούν, οι παλαιοί συνταξιούχοι που θα δουν αυξήσεις, στις αποδοχές τους θα πάρουν την πρώτη και δεύτερη δόση μαζί και τις άλλες τρεις το 2022, 2023 και 2024. Στην πράξη, από μια συνολική αύξηση των 100 ευρώ θα πληρωθούν μαζί η πρώτη και η δεύτερη δόση (για 2020 και 2021) με 40 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά θα είναι από την πρώτη δόση των 20 ευρώ για 21 μήνες με 420 ευρώ.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα 1:

Απόστρατος με 39,7 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.588,29 ευρώ πριν το φόρο. Με το νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.530,61 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 57,68 ευρώ από τη σύνταξη του 2019, οπότε τα 57,68 ευρώ καταβάλλονται στη νέα σύνταξη (ως θετική προσωπική διαφορά για να μην υπάρξει μείωση). Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 1.679,354 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 49,21% (αντί 42,01%). Σε σύγκριση με τη σύνταξη του 2018, ο απόστρατος θα έχει αύξηση κατά 91,05 ευρώ, που θα σβήσουν την προσωπική διαφορά και θα μείνει καθαρή αύξηση στην τσέπη 33,37 ευρώ (91,05-57,68=33,37). Τα 33,37 ευρώ θα τα πάρει σε δόσεις των 6,7 ευρώ ως το 2024. Η αύξηση μπορεί να είναι ψίχουλα, αλλά το κέρδος του είναι ότι μηδένισε την προσωπική διαφορά και ανέβασε τη σύνταξή του!

Παράδειγμα 2:

Απόστρατος με 41,6 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.556 ευρώ πριν το φόρο. Με τον νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.589,79 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μικρότερη κατά 33,79 ευρώ από τη σύνταξη του 2019, οπότε τα 33,79 ευρώ καταβάλλονται ως αύξηση στη νέα σύνταξη (αρνητική προσωπική διαφορά). Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 1.725,21 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 50,76% (αντί 45,80%). Σε σύγκριση με τη σύνταξη του 2018, ο απόστρατος θα έχει νέα καθαρή αύξηση κατά 169,21 ευρώ, αλλά, επειδή ένα μέρος της αύξησης το παίρνει ήδη με τα 33,79 ευρώ, η καθαρή αύξηση που θα πάρει από τον νέο νόμο είναι 135,42 ευρώ. Η αύξηση θα δοθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις με 27 ευρώ το μήνα για τα έτη 2020-2024.

Παράδειγμα 3:

Απόστρατος με 41,11 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.432 ευρώ πριν το φόρο. Με τον νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.341,90 ευρώ πριν από το φόρο. Με τον επανυπολογισμό του 2019 η σύνταξη μειώθηκε κατά 170,61 ευρώ από εκείνη του 2018. Για να μη γίνει η μείωση τα 170,61 ευρώ καταβάλλονται ως θετική προσωπική διαφορά. Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αυξάνεται στα 1.427,96 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 50,95% (αντί 46,70%%). Ο συνταξιούχος δεν θα έχει αύξηση στην τσέπη, αλλά θα έχει νέα και μικρότερη προσωπική διαφορά, στα 116 ευρώ, γιατί αυξήθηκε η σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό κατά 55 ευρώ. Η προσωπική διαφορά των 116 ευρώ θα φύγει τελείως όταν έρθουν οι νέες αυξήσεις από το 2023.

Παράδειγμα 4:

Απόστρατος με 37,8 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.390,20 ευρώ πριν το φόρο. Με τον νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.193,72 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 196,48 ευρώ από τη νέα σύνταξη του 2019, οπότε τα 196,48 ευρώ καταβάλλονται ως θετική προσωπική διαφορά για να μη γίνει μείωση στη νέα σύνταξη. Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αυξάνεται στα 1.314,37 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 44,09% (αντί 38,51%). Σε σύγκριση με το 2018, η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 75,83 ευρώ διότι αυξήθηκε η σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό σχεδόν κατά 121 ευρώ, από τα 1.193 στα 1.314 ευρώ. Η προσωπική διαφορά των 75,83 ευρώ θα φύγει όταν έρθουν οι κανονικές αυξήσεις από το 2023. Αν δεν μεσολαβούσε ο νόμος 4670, ο απόστρατος θα έμενε με την προσωπική διαφορά των 196 ευρώ και δεν θα είχε αυξήσεις παρά μετά το 2030.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος