Δόσεις Δανείων: Πόσο και πώς επηρεάζονται από τη νέα αύξηση επιτοκίων...

Δόσεις Δανείων: Πόσο και πώς επηρεάζονται από τη νέα αύξηση επιτοκίων...

Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης προκαλεί αλυσιδωτές αυξήσεις στις μηνιαίες δόσεις των δανείων.

Η ΕΚΤ ακολούθησε τη σκληρή γραμμή της αύξησης των επιτοκίων του ευρώ κατά 75 μονάδες βάσης σε μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη, αψηφώντας τον κίνδυνο ύφεσης.

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου πρέπει οι τράπεζες να αναπροσαρμόσουν όλες τις δόσεις των δανείων.

Η αυξημένη δόση προκύπτει σε σχέση με αυτή που πλήρωναν τα νοικοκυριά όταν το euribor ήταν σε μηδενικά επίπεδα, δηλαδή από τα μέσα Ιουλίου και μετά, οπότε και η ΕΚΤ ανακοίνωσε την πρώτη άνοδο των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι προβλέψεις ανεβάζουν το euribor 3μήνου πάνω από το 2% έως τα τέλη του χρόνου – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα διαμορφωθεί στο 2,05%– η επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο π.χ. 100.000 ευρώ και με αρχικό επιτόκιο 3%, αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ και ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής να φθάσει έως και τα 110 ευρώ σε σχέση με τη δόση που πλήρωναν τον Ιούλιο.

Πρόκειται για δάνεια που έχουν συναφθεί την τελευταία πενταετία, για τα οποία το μεγαλύτερο μέρος της δόσης είναι τόκοι, με συνέπεια οι δανειολήπτες αυτοί να είναι οι μεγάλοι χαμένοι της σημερινής ανόδου των επιτοκίων.

Για τις μικρές επιχειρήσεις η αύξηση του euribor 3μήνου από τα μέσα Ιουλίου μεταφράζεται σε επιβάρυνση της τάξης των 80 ευρώ τον μήνα για ένα μέσο δάνειο 200.000 ευρώ με αρχικό επιτόκιο 5,50%, η οποία όμως θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ, εφόσον το euribor φτάσει το 2%, όπως λένε οι προβλέψεις.

Μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδος έως και 2,50%, που αποτελεί την πρόβλεψη για το επόμενο έτος, σημαίνει ότι η αύξηση της μηνιαίας δόσης για το ίδιο δάνειο μεταφράζεται σε περίπου 260 ευρώ και αποτελεί μια σημαντική επιβάρυνση για μια μικρή επιχείρηση, που αντιμετωπίζει ήδη αυξημένο κόστος λειτουργίας.

H επιβάρυνση από την άνοδο των επιτοκίων είναι προς το παρόν ελεγχόμενη για τα νοικοκυριά που φέρουν δάνεια από το παρελθόν, π.χ. από το 2005-2008, και ήταν όλα τα τελευταία χρόνια συνεπή στις υποχρεώσεις τους. Αυτοί οι δανειολήπτες έχουν αποφύγει τη ρύθμιση των δανείων τους και συνεπώς και την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών τους.

Παραδείγματα, όπως τα παρουσίασε στο OPEN:

Ένα στεγαστικό 100.000 ευρώ με αρχικό επιτόκιο είχε 3% και η διάρκεια αποπληρωμής του ήταν στα 15 χρόνια, σήμερα, η μηνιαία δόση ανέρχεται σε +37 ευρώ. Δηλαδή, πρόκειται για περίπου 400 ευρώ αύξηση.

Ένα δάνειο των 200.000 ευρώ με αρχικό επιτόκιο 5,5% και διάρκεια αποπληρωμής 10 ετών, η μηνιαία δόση εκτοξεύεται κάθε μήνα κατά 76 ευρώ.

Στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, διάρκειας 20 ετών και με επιτόκιο 3%, «εκτοξεύεται» πια στα 831 ευρώ.

Με επιτόκιο 3,49% φτάνει τα 889 ευρώ τον μήνα, ενώ με επιτόκιο 4% φτάνει στα 948 ευρώ (δηλαδή αύξηση κατά 77 ευρώ).

Πηγή Newsbomb.gr