Καλάθι της νοικοκυράς: Ξεκινά στις 5 Νοεμβρίου, κατατέθηκε στη βουλή η τροπολογία

Καλάθι της νοικοκυράς: Ξεκινά στις 5 Νοεμβρίου, κατατέθηκε στη βουλή η τροπολογία

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το επονομαζόμενο «καλάθι του νοικοκυριού»

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι υπόχρεοι εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται «καλάθι του νοικοκυριού» και διαθέτουν προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά τα υπόλοιπα προϊόντα ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά η ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως λίστες, φυλλάδια και ειδική σήμανση επί των προϊόντων του χώρου πώλησής τους.

Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του νόμου περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Τα προϊόντα που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς συμμόρφωση ανωτέρω διάταξη.

Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους κατάλογος προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η τροπολογία προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση α) αθέτησης της υποχρέωσης σποστολής καταλόγου προϊόντων ή β) αποστολής ελλιπούς καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους.

Πηγή: Cnn.gr